zaterdag 26 april 2014

(Om)bouwen

Normaal gesproken zouden we vandaag (26 april) hebben gereden. Inmiddels is genoegzaam bekend waarom dit niet gebeurt. Dus (vooral) vandaag was de dag van het nog meer klaar maken van alle faciliteiten die nodig zijn voor de komende corsoweek, om de wagens te maken en de stoet voor te bereiden.
Al weer voor de 11e keer worden de Klinkenberghallen te Sassenheim omgebouwd tot corso-opbouwhal. Daar starten we begin april mee, wanneer het tennisseizoen is afgelopen, door een houten vloer op de tennisvloer te leggen. Met daaronder plastic en daarop afdekmateriaal (dat normaal wordt gebruikt voor sapverpakkingen) om de vloer waterdicht te maken. Een hele klus, waarbij we veel hulp krijgen van onder meer de mensen van onze gastheer. De vloer is namelijk ook nodig voor de na het corso komende activiteiten in de hal, de export van bloembollen. Daar is de hal overigens primair voor.
Rustig in afwachting van wat komen gaat
Op corsovoorzaterdag wordt de hal verder ingericht. De praalwagens worden naar binnen gereden en neergezet op de plek waar ze later in de week mooi worden gemaakt. Daartussen ruimte voor de nodige luxe wagens (zo noemen we ze nog steeds) die of in de hal worden gebouwd of van buiten naar binnen komen. Maar er is nog veel meer nodig. Al die mensen die komen helpen en komen kijken, daar moet het nodige voor worden geregeld. Natjes en droogjes bijvoorbeeld. Dus er komt een horecaplein, omringd door gaasbakken en met de bedieningscorner.
Gaasbakken met een andere functie, barbakken dus

Ook de omroep van de Bollenstreek krijgt daar trouwens een plek. BO zendt tijdens de opbouwdagen uit vanuit de corsostudio te Sassenheim. De ingang wordt omgevormd tot een heuse sluis waar je niet zo maar doorkomt. Grapje, maar om bezoek en medewerkers goed binnen te loodsen is het wel van belang dat het bij de ingang goed is geregeld. Ook daar hebben gaasbakken een heel andere rol gekregen.
De toiletten worden ingericht om veel bezoek te verwerken, EHBO (en BHV) krijgt een plek. uitgiftepunt voor de te steken bloemen, ja van alles en nog wat. Geluid:
voor de achtergrond,
voor het kunnen beschreeuwen van de hal (je weet nooit waar het voor nodig is, maar ook voor de eerste steek (door de commissaris van de King overigens, op woensdag)) en
voor de muzikale optredens.
En daarvoor weer stoelen en andere faciliteiten voor muzikanten en zangers. De bijruimte van de hal is omgevormd tot de ruimte voor de arrangeurs, want naast de gestoken bloemen (ja, hyacinten, narcissen en tulpen) werken we ook met veel bloemen in de bloemstukken, wat op zich al een woord is dat de lading niet dekt, het zijn echte kunststukjes.
Ook is vandaag gewerkt aan de opbouw en inrichting van wat ik maar even noem het crisiscentrum voor tijdens corsozaterdag. Enorm veel apparatuur en moderne techniek. Vandaaruit kan de gehele stoet worden gevolgd, kunnen alle mensen worden aangestuurd, kan worden ingegrepen bij onverwachte zaken, kortom een crisiscentrum dus. Terwijl er echt geen sprake is van crisis, maar een gezellige (erge) drukte.
En, allemaal vrijwilligers weer, die behulpzaam zijn bij al deze voorbereidende werkzaamheden. Wat zouden we zonder hen beginnen.

Geen opmerkingen: