vrijdag 2 mei 2014

Derde plus eerste

De vrijdag is zo'n dag met van alles wat. Derde opbouwdag bijvoorbeeld. Bijna alle praalwagens al klaar, maar enkele nog niet (we zeggen altijd: er zijn twee praalwagens niet op tijd klaar, maar we weten nooit welke dat worden), daar is dan nog hens aan dek nodig. De andere wagens staan dan al mooi te zijn, met hier en daar nog even de kam door het haar. Ook de meeste luxe wagens staan in de hal, mooi te wezen en om bewonderd te worden.
Op deze vrijdag komen dan nog wat mensen langs om het geheel te aanschouwen. Zo ook, dit jaar, een groepje scholieren uit Japan, aangevuld met scholieren van Fioretti in Lisse. Lisse heeft al lang een stedenband met Tonami en wisselt dan regelmatig van alles uit, van kennis tot mensen. En nu dus scholieren, die voor dag en dauw langs kwamen. Leuk om het enthousiasme te zien, er werden ook heul veul foto's gemaakt. Ook onze deelnemer Singapore Airlines (samen met Singapore Tourism Board) maakt van de gelegenheid gebruik om met een groep key accounts langs te komen. Heb bij beide groepen verhaalt over het corso, altijd erg leuk om te doen. De groep van Singapore heeft zelfs de laatste steek gezet, op de praalwagen van Singapore Airlines (die bloemen zijn er wel snel al weer afgegaan, want net als met de eerste steek, ook dit was symbolisch :-)).
Na gedane arbeid ...
Tevens deden we, met Notaris Timmers er bij, de trekking van de verloting van de tickets Amsterdam - Singapore onder de aangemelde vrienden van het corso. Bij de opening op vrijdagavond maken we bekend wie dat geworden is en krijgen zij (dat weet ik al ...) een reuzenticket in handen.

Heb overigens de afgelopen weblogs weinig geroepen over verkeersplannen, veiligheidsarrangementen, evenementenvergunningen en wat dies meer zij. Is dat alles dan dit jaar niet nodig. Nou neen, dat alles is nog steeds een ding waar we veel tijd, energie en ook wat grijze haren aan kwijt zijn. (Daarom net nog even snel naar de kapper geweest.) Maar, gelukkig, er is de laatste maanden door alle partijen hard gewerkt om de voorwaarden en maatregelen tot normalere proporties terug te brengen. In ieder geval is het verkeersplan nu nog maar een halve USB-stick groot en ook qua kosten behoorlijk teruggebracht. Dankzij de inzet van veel betrokkenen. Ik zie nog meer mogelijkheden en daar gaan we snel na het corso over in gesprek met eenieder. Van belang voor draagvlak over en weer, maar ook de levensvatbaarheid. En, het corso mag niet weg, dat is zo vaak gezegd de afgelopen week. Daarom is nuchterheid op dit gebied van essentieel belang.

Zo hebben we 14 van deze scooters nodig
De praalwagens dus klaar, klaar voor de eerste rit, door Noordwijkerhout en verlicht. Maar eerst daar nog komen. Dit jaar al vanaf het middaguur en dan in porties van drie praalwagens per keer. Ik zei net nog: er zijn nog meer mogelijkheden om wat aan en met de regels te doen, dit is er een van. Benieuwd hoe dat zou gaan lopen, iedereen toch wat gespannen. Het bleek dan ook een heel georganiseer en op een andere wijze te lopen dan wanneer we "gewoon" als stoet naar NWH toe gaan. Het is voor zover ik nu kan overzien, heel goed verlopen. Ik denk dat ik daar maar blij mee zal zijn. En ook dat dit dan kansen zou moeten bieden om dit later op de dag (we willen de vrijdag in de hal toch beter benutten) te kunnen doen. Voor de evaluatie.

De voorspellingen voor zaterdag zijn goed. Niet te warm (vinden de bloemen wel fijn, anders storten ze (nog sneller) in), droog (vinden de mensen wel fijn) en wat minder wind dan op vrijdag (vindt iedereen wel fijn).

Eerst de corsotentoonstelling in Noordwijkerhout, dan de opening met Jan Rot, de uitreiking van de tickets en bekendmaking van de prijzen, dan de eerste tour van het corso, ook de eerste keer dat ik hem in vol ornaat zie. Dat laatste gaat nog 5 keer gebeuren. Genieten dus.
Oh ja, ook nog thema Corso 2015 bekend maken.
Samenwerking Tonami Lisse met gejuich ontvangen

Geen opmerkingen: